Adventsaksjonen 101-med Olav Rougne

I denne episoden snakker jeg med Olav Rougne medlem av Karitativt utvalg (KUT) som forklarer alt om NUKs adventsaksjon!